ANTICORWrap B30 – system jednotaśmowy

Jednotaśmowa powłoka bitumiczna modyfikowana elastomerami w klasie izolacji ANTICORWrap B30, zgodnie z normą EN 12068.

Badania DVGW.

Klasa B oznacza wysoką wytrzymałość mechaniczną, natomiast Klasa 30 oznacza temperaturę pracy ciągłej do 30°C.

Skład powłoki:

  • ANTICORWrap Primer 729
  • ANTICORWrap Mastic
  • ANTICORWrap 762-60 (2 warstwy, tj. 1×50%)

DOSTĘPNE ROZMIARY:

  • ANTICORWrap Primer 729 (1 litr)
  • ANTICORWrap Mastic 710 (blok 1 kg, taśma 3 mm x 60 mm x 10 m)
  • ANTICORWrap 762-60 (50 mm x 10 m, 100 mm x 10 m, 150 mm x 10 m)
  • inne rozmiary dostępne na indywidualne zapytanie

ZASTOSOWANIE:

  • zabezpieczanie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, zbiorników oraz armatury w zabudowie podziemnej i podwodnej
  • rehabilitacja izolacji bitumicznych na czynnych rurociągach stalowych