Logo

ANTICOR GRP

Kompozytowy materiał zbudowany na bazie włókniny szklanej i żywicy utwardzanej promieniowaniem UV.

ZASTOSOWANIE:

  • izolacja przeciwkorozyjna i przeciwwodna obiektów stalowych i betonowych oraz jako płaszcz ochronny izolacji termicznej i kriogenicznej zbiorników, rurociągów i kanałów
  • powłoka ochrony mechanicznej gazociągów stalowych w układzie przejścia „ziemia – powietrze”