Logo

Gazownictwo

ANTICORWrap/POLYKEN – System ANTICOR Wrap powłoki na zimno– Klasa B, C do izolacji przeciwkorozyjnej rur stalowych, połączeń spawanych, kształtek rurowych, łuków itp.

Przeciwkorozyjne powłoki taśmowe typu petrolatum – ANTICOR Plast do izolowania m.in. armatury rurociągów, połączeń kielichowych i kołnierzowych, a także podziemnych połączeń uziomów.

ANTICORRay WSS60 – rękaw termokurczliwy do trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń spawanych na rurociągach stalowych układanych nad i pod ziemią.

ANTICORRay REP – System naprawy ubytków i uszkodzeń izolacji fabrycznych na rurociągach stalowych. Za pomocą zestawy naprawczego można w pełni odbudować trójwarstwową izolację fabryczną.

Poliuretanowe powłoki natryskowe Protegol, nakładane za pomocą hydrodynamicznego lub ręcznie, bezpowietrznego natrysku do zabezpieczeń rur, armatury, zaworów, zbiorników oraz rur kanalizacyjnych wykonanych ze stali lub żeliwa.

Kompozytowy system naprawczy – Syntho-Glass XT opracowany do całkowitego przywracania wytrzymałości skorodowanych rurociągów pracujących pod ciśnieniem do 100 bar.

System stopowania aktywnych wycieków Trident Seal na prostych odcinkach rur, połączeniach gwintowanych do ciśnienia 4 bar na czynnej sieci dystrybucyjnej gazu.

Specjalistyczne urządzenia pomiarowe – kompaktowe defektoskopy iskrowe wraz z wyposażaniem do badania szczelności powłok izolacyjnych nałożonych na przewodzące podłoża włącznie z betonem. Szczególnie przeznaczony co badania szczelności powłok zbiorników, rurociągów oraz armatury (DC15, DC30, DC60).

Urządzenia do specjalistycznych zastosowań – Equalizer do rozpierania połączeń kołnierzy (rozpierak bezszczelinowy typu SG, oraz szczelinowe typu SWi), a także hydrauliczne podnośniki klinowe do opuszczania lub podnoszenia sprzętu w ruchu pionowym oraz urządzenia pozycjonujące połączenia kołnierzowe typu FA.

Pneumatyczne urządzenie w systemie pasów śrutujących do przygotowywania powierzchni stalowych do stopnia czystości Sa 2 1/2. Bristle Blaster pneumatyczny posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa II).

Specjalistyczne powłoki ochronne Aluminio 374 – z laminatu aluminiowego zapewniające odporność na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne. Powłoki te posiadają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.