Logo

Przemysł

Znakowanie posadzek hal fabrycznych, tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa – Polytex 100 oraz taśma ostrzegawcza 631.

Pneumatyczne i elektryczne urządzenie w systemie pasów śrutujących do przygotowywania powierzchni stalowych do stopnia czystości Sa 2 1/2. Bristle Blaster pneumatyczny posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa II).

Polytex 570 – kompozytowy materiał zbudowany na bazie włókniny szklanej i żywicy wodoutwardzanej do szybkiej i trwałej naprawy. Stosowany jako ochrona mechaniczna izolacji przeciwkorozyjnej na rurociągach stalowych w lokalizacjach przejścia „ziemia – powietrze (rozdzielnie, stacje redukcyjno-pomiarowe, tłocznie itp.), przejścia nad przeszkodami, naziemne odcinki przyłączy, zabezpieczenie izolacji w miejscu podpory.

Uniwersalna samoprzylepna powłoka z laminatu aluminiowego – Aluminio 374 zapewnia odporność na promieniowanie UV oraz inne agresywne czynniki atmosferyczne. Powłoki te posiadają wysoką odporność mechaniczną na przebicie czy też rozdzieranie. Znajdują zastosowanie jako ochronny płaszcz na powłoki antykorozyjne rurociągów stalowych, jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych.

Kompozytowy materiał utwardzalny promieniowaniem UV ANTICOR GRP. Stosowany jako izolacja przeciwkorozyjna i przeciwwodna obiektów stalowych i betonowych oraz jako płaszcz ochronny izolacji termicznej i kriogenicznej zbiorników, rurociągów i kanałów, powłoka ochrony mechanicznej gazociągów stalowych w układzie przejścia „ziemia – powietrze”.

Specjalistyczne urządzenia pomiarowe – kompaktowe defektoskopy iskrowe wraz z wyposażaniem do badania szczelności powłok izolacyjnych nałożonych na przewodzące podłoża włącznie z betonem. Szczególnie przeznaczony co badania szczelności powłok zbiorników, rurociągów oraz armatury (DC15, DC30, DC60).