Bristle Blaster® – ELEKTRYCZNY

SYSTEM PASÓW ŚRUTUJĄCYCH – ELEKTRYCZNY Bristle Blaster® to sposób obróbki powierzchni metalowych. Zapewnia on przygotowanie powierzchni porównywalnej do obróbki strumieniowo-ściernej i uzyskania pożądanej chropowatości (rozwinięcia powierzchni) do stopnia czystości Sa 2½ (ISO 8501).

Elementem roboczym są druty z zagiętymi, pod odpowiednim kątem, i utwardzonymi końcami. Przed kontaktem z przygotowywaną powierzchnią są automatycznie naprężane przez wałek przyśpieszający, wskutek czego dynamicznie uderzają w powierzchnię i natychmiast się cofają powodując mikrowgłębienia jak przy śrutowaniu.