Bristle Blaster® – PNEUMATYCZNY

SYSTEM PASÓW ŚRUTUJĄCYCH – PNEUMATYCZNY Bristle Blaster® to sposób obróbki powierzchni metalowych. Zapewnia on przygotowanie powierzchni porównywalnej do obróbki strumieniowo-ściernej i uzyskania pożądanej chropowatości (rozwinięcia powierzchni) do stopnia czystości Sa 2½ (ISO 8501).

Elementem roboczym są druty z zagiętymi, pod odpowiednim kątem, i utwardzonymi końcami. Przed kontaktem z przygotowywaną powierzchnią są automatycznie naprężane przez wałek przyśpieszający, wskutek czego dynamicznie uderzają w powierzchnię i natychmiast się cofają powodując mikrowgłębienia jak przy śrutowaniu.

Bristle Blaster® pneumatyczny posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa II).