DEFEKTOSKOP ISKROWY

DEFEKTOSKOP ISKROWY

Kompaktowe defektoskopy iskrowe wraz z wyposażeniem do badania szczelności powłok izolacyjnych nałożonych na przewodzące podłoża włącznie z betonem.

Idealny do badania szczelności powłok zbiorników, rurociągów, armatury itp.
Rodzaje urządzeń: DC15 do 15 kV, DC30 do 30 kV i DC60 do 60 kV.