Logo

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 15 kwietnia 2022 r. zmarł

 ś.p.  Wiesław PIENIĄŻEK.

Przez blisko 30 lat był częścią naszego Zespołu.

Z dużym oddaniem poświęcał się sprawom naszej firmy.
Był wspaniałym człowiekiem, życzliwym kolegą i przyjacielem.
Pozostanie w naszych sercach, pamięci i wspomnieniach.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie i Bliskim

składają

Właściciel, Zarząd i Pracownicy firmy ANTICOR.

MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA
zostanie odprawiona we wtorek 26 kwietnia 2022 r.
o godzinie 13.00 w kaplicy na Cmentarzu
Batowickim przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.