Historia firmy

Historyczne wydarzenia przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia, były ważne zarówno dla naszego kraju jak i krajów środkowo-wschodniej Europy. Doprowadziły one jak wiadomo do istotnych zmian politycznych, a wraz z nimi do odradzania się śmiałych inicjatyw gospodarczych opartych na naturalnej bazie własności prywatnej. W ten sposób powstały możliwości wprowadzania na rynki wolnych krajów nowoczesnych, zachodnich technologii.
I właśnie w listopadzie 1991 roku powstała firma ANTICOR. Zgodnie z zamysłem założycieli, firma zajmowała się problematyką ochrony antykorozyjnej i stała się prekursorem nowej, w tym czasie nie stosowanej jeszcze na polskim rynku, technologii wielowarstwowych powłok samoprzylepnych – taśm polietylenowych.

Przez cały 1990 rok trwały prace nad rozeznaniem możliwości wejścia na polski rynek, na początek na rynek branży gazowniczej. Czyniono starania u różnych producentów tego typu materiałów z USA, Niemiec i Włoch. Rozpoczęto współpracę z amerykańską firmą POLYKEN–TECHNOLOGIES z USA, będącą wówczas częścią koncernu KENDALL, obecnie koncern Seal For Life Industries, skupiającego szereg innych oddziałów wytwarzających różnorodne produkty wysokiej jakości. Wielowarstwowe systemy POLYKEN są stosowane na całym świecie, w różnych warunkach klimatycznych. Dzięki firmie ANTICOR, sprowadzono do Europy opracowaną w firmie POLYKEN technologię SYNERGY. Izolacje rur w tej technologii z powodzeniem konkurują z technologią ekstruzyjnego wytłaczania polietylenu oraz z powłokami poliuretanowymi.

W 1994 roku powstał w firmie dział taśm przemysłowych. Rozpoczęto etapowo dystrybucję taśm przeznaczonych do stosowania w elektrotechnice, branży instalacyjnej, specjalistycznych działach budownictwa, wojska, w gospodarstwie domowym i wielu innych dziedzinach życia codziennego. Taśmy te, o nazwach handlowych Polytex i Electrix wprowadzonych przez firmę ANTICOR, są w naszym kraju znanym i cenionym towarem.

W 1995 roku rozszerzyliśmy asortyment działu antykorozji o materiały termokurczliwe kanadyjskiej firmy CANUSA. Były one szczególnie przydatne do izolacji spoin, połączeń kołnierzowych, kielichowych, tzw. śrubunków, oraz do uszczelniania rur osłonowych względem przewodowych. Od 2005 roku materiały firmy CANUSA zostały zastąpione materiałami firmy Covalence (daw. Raychem) wchodzącej w skład koncernu Berry Plastics.

W 2013 roku firma ANTICOR wprowadziła na rynek własne rękawy termokurczliwe pod nazwą ANTICORRay WSS60 oraz WSS80, a także system naprawczy ANTICORRay REP, które z powodzeniem zastąpiły w ofercie produkty Canusa i Covalence.

Dopełnieniem systemu ochrony antykorozyjnej było rozpoczęcie działalności w dziedzinie ochrony aktywnej. Rozpoczęto ją w 1996 roku, we współpracy z węgiersko-szwajcarską firmą CORROCONT. Oferta firmy obejmowała wówczas w tym zakresie: badania diagnostyczne stanu izolacji antykorozyjnej, badania stanu korozji rurociągów i zbiorników, projektowanie i budowę systemów ochrony aktywnej wraz z dostawą specjalistycznych urządzeń i wyposażenia. W ten sposób ANTICOR jako jedyna firma w Polsce potrafiła zapewnić pełną ochronę antykorozyjną obiektów branży gazowniczej, wodno-kanalizacyjnej oraz innych branż posiadających rurociągi i zbiorniki.

Firmy ANTICOR to ciągłość i dynamika rozwoju. Od małej, z trzy osobowej firmy w 1991 roku, rozwinęliśmy się do firmy zatrudniającej kilkadziesiąt osób, posiadająca gęstą sieć dystrybutorów – co znacznie ułatwia szybki kontakt z klientem. ANTICOR rozszerzył swą działalność na rynki zagraniczne, a w 2001 roku założyliśmy w Czeskiej Republice spółkę córkę ANTICOR Bohemia s.r.o. (ANTICOR posiada 60% udziałów), która dystrybuuje produkty z naszej oferty na rykach czeskim i słowackim. Dziś doradzamy naszym klientom i dostarczamy nasze produkty do ponad 20 krajów.

Najważniejsze osiągnięcia i daty w dziejach firmy ANTICOR, to:

 • udział przedstawicieli firmy w opiniowaniu projektu polskiej normy dotyczącej powłok objętych niemiecką normą DIN 30672 (1992),
 • pierwsze, ogólnopolskie sympozjum naukowo – techniczne „POLYKEN w Polsce”, nt. nowoczesnych  materiałów antykorozyjnych POLYKEN-a, z udziałem całej reprezentacji gazowników polskich oraz gości zagranicznych (1992),
 • przyjęcie firmy w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (od 1992),
 • uruchomienie działu konfekcjonowania taśm antykorozyjnych w Krakowie,
 • inicjatywa, przygotowanie i udział w realizacji pierwszej w Europie linii technologicznej SYNERGY w Hucie FERRUM w Katowicach (1993),
 • wprowadzenie na polski rynek taśm przemysłowych Polytex, uruchomienie działu konfekcjonowania w Krakowie (1994),
 • uruchomienie linii SYNERGY w firmie DEGA plus, w Rudzie Śląskiej (1994),
 • inicjatywa wprowadzenia nowoczesnej technologii rehabilitacji rurociągów oraz związane z tym sympozjum w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, z udziałem światowego lidera w tej dziedzinie, firmy CRC EVANS z USA (1995),
 • powołanie Grupy ANTICOR, podejmującej wspólną politykę w dziedzinie marketingu i dystrybucji materiałów i wyrobów (1996),
 • rozpoczęcie współpracy z firmą CANUSA i dystrybucja termokurczliwych materiałów antykorozyjnych (1996),
 • rozpoczęcie wspólnie z firmą węgierską firmą CORROCONT działalności w zakresie ochrony aktywnej (ochrony katodowej), diagnostyki stanu korozyjnego chronionych obiektów, projektowania oraz wykonawstwa systemów ochrony katodowej (oficjalne rozpoczęcie w marcu 1998 – ogólnopolskim sympozjum technicznym na ten temat),
 • wdrożenie i otrzymanie pierwszego certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001 (2003),
 • opracowanie technologii w systemie A30 i rozpoczęcie produkcji taśm plastycznych pod nazwą ANTICOR Plast (2004),
 • wprowadzenie na rynek specjalistycznych taśm aluminiowych Venture Clad (2006),
 • oferowanie klientom opasek naprawczych rurociągów Clock Spring (2008),
 • początek pracy nad wprowadzeniem na rynek powłok hydroizolacyjnych ANTICOR CIM (2008),
 • wprowadzenie na rynek urządzeń Bristle Blaster® do przygotowania powierzchni stalowych (2011),
 • wprowadzenie na rynek rękawów termokurczliwych ANTICORRay® (2013),
 • wprowadzenie na rynek bitumicznych materiałów taśmowych ANTICORWrap (2014),
 • wprowadzenie na rynek specjalistycznych urządzeń EqualizerTM: rozpieraki szczeliniowe i bezszczelinowe, hydrauliczne podnośniki klinowe, urządzenia pozycjonujące połączenia kołnierzowe (2015),
 • umocnienie marki Polytex poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów: Polytex 580, Polytex 570, Poltex 560 oraz Polytex 550 (2016-2019).

Od 2003 roku spółka ANTICOR wraz z innymi firmami i podmiotami działającymi w branży gazowniczej jest członkiem założycielem Izby Gospodarczej Gazownictwa. IGG utworzona została przez podmioty działające w branży gazowniczej w celu reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych oraz gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. Izba tworzy gazowniczy lobbing, integruje środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne. Izba propaguje także nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną, a docelowo ma także współdziałać w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.

Firma ANTICOR jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, największej w Polsce pozarządowej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów – przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

W czerwcu 2015 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy o koncepcji założenia Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki i właśnie wtedy pojawiły się informacje o powstaniu nowej organizacji na łamach renomowanych tytułów branżowych. Członkiem Komisji Rewizyjnej został ówczesny Prezes Zarządu firmy ANTICOR Pan Adam Bochenek. Głównym celem Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki jest zbudowanie szerokiej reprezentacji branży elektrycznej, ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych zrzeszonych członków KIGE, kreowania gospodarczej rzeczywistości branży elektrycznej, jak również budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce.

W listopadzie 2018 roku uchwałą Rady Izby Gospodarczej „WODOCIĄGI POLSKIE” firma ANTICOR została przyjęta w skład Izby Gospodarczej „WODOCIĄGI POLSKIE” na prawach członka stowarzyszonego. Jest to organizacja otwarta dla tych wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży.

Wydarzeniem roku 2019 jest powołanie nowej firmy produkcyjnej ACS Industry Sp. z o.o., która jest dostawcą surowców oraz mas przeciwkorozyjnych na potrzeby naszej działalności.

Prestiżowym osiągnięciem było uzyskanie w 2004 roku po raz pierwszy Certyfikatu w Programie Gospodarczo–Konsumenckim  SOLIDNA FIRMA, który podtrzymywany jest rokrocznie.

W 2020 roku firma została uhonorowana SZMARAGDOWĄ STATUETKĄ jako dwunastokrotny laureat programu.