Zintegrowana polityka zarządzania jakością

ANTICOR Sp. z o.o. specjalizuje się w:

 • dostarczaniu nowoczesnych materiałów, technologii przeciwkorozyjnych i urządzeń do specjalistycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu,
 • dostarczaniu materiałów izolacyjnych do gazownictwa, przemysłu elektrotechnicznego, HVAC, budowlanego, motoryzacji, petrochemii, wodno-kanalizacyjnego i innych,
 • przeprowadzaniu szkoleń teoretyczno-praktycznych u klienta z zakresu prawidłowego stosowania oferowanych materiałów, wyrobów oraz technologii.
 • wykonywaniu zabezpieczeń i powłok przeciwkorozyjnych.

Głównym celem Spółki jest dostarczanie i dobór odpowiednich materiałów, technologii i usług stosowanych do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego rurociągów przesyłowych.

Nieustanna kontrola i dbałość o to, aby nasze produkty spełniały zarówno oczekiwania klienta, jak również były zgodne i spełniały wymagania przewidziane przepisami prawa.

Jako pracodawca dbamy o dobrą i przyjazną atmosferę pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników, traktując je jako wartość nadrzędną.

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta z dostarczonych przez nas materiałów i technologii, ich jakość, niezawodność i bezpieczeństwo, zarówno podczas stosowania jak i eksploatacji.

Monitorowanie prowadzonych działań oraz spostrzeżenia i opinia naszych partnerów pozwalają nam:

 • doskonalić i monitorować wdrożone procesy ZSZ,
 • działać zgodnie i z poszanowaniem przepisów prawa
 • dbać o środowisko naturalne, poprzez stosowanie bezpiecznych materiałów i technologii,
 • doskonalić jakości świadczonych usług,
 • utrzymać pozycję i opinię lidera jak również solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego,
 • wprowadzać nowoczesne technologie, rozszerzać gamę produktów i narzędzi,
 • wykonywać pracę w sposób bezpieczny i bezwypadkowy.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • utrzymanie i nieprzerwany rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015,
  ISO 45001:2018, w celu polepszenia jego skuteczności,
 • działanie zgodnie i na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa
  i higieny pracy,  
 • zwiększenie zasobów Spółki w zakresie wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • utrzymanie wizerunku Spółki poprzez dbanie o jej otoczenie, środowisko naturalne,
 • dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania i zaangażowania pracowników na rzecz jakości, bezpieczeństwa
  i higieny pracy, poprzezsystematyczne szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji
  z wykonywanej pracy oraz skuteczne motywowanie,
 • prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o przedsięwzięciach Spółki na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przykładne działania kadry kierowniczej oraz angażowanie wszystkich pracowników w realizację programów na rzecz poprawy warunków pracy,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez klientów,
 • systematyczną analizę zadowolenia klientów,
 • okresowy przegląd celów, programów i skuteczności ZSZ.  

Za jakość wyrobów, rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z klientami, bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz współpracowników, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Najwyższe kierownictwo przyjmuje odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zobowiązuje się do zapewnienia zasobów, ciągłe jego doskonalenie oraz zapewnia, że treść ustaleń Polityki ZSZ jest znana, rozumiana, przestrzegana w Spółce i dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu
Tomasz BOCHENEK

Wydanie II, 16-02-2021 r.