Logo

Zintegrowana polityka zarządzania jakością

ANTICOR Sp. z o.o. specjalizuje się w:

 • dostarczaniu nowoczesnych materiałów, technologii przeciwkorozyjnych i urządzeń do specjalistycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu,
 • dostarczaniu materiałów izolacyjnych do przemysłu elektrotechnicznego, HVAC, budowlanego, motoryzacji, gazownictwa, petrochemii, wodno-kanalizacyjnego i innych,
 • wykonywaniu zabezpieczeń i powłok przeciwkorozyjnych,  
 • przeprowadzaniu szkoleń teoretyczno-praktycznych u klienta z zakresu prawidłowego stosowania oferowanych materiałów, wyrobów oraz technologii.

  Głównym celem Spółki jest dostarczanie naszym klientom materiałów i usług dotyczących budowy i remontów rurociągów do różnych gałęzi przemysłu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z zabezpieczeniami przeciwkorozyjnymi. Dbamy o to, aby nasze produkty spełniały zarówno oczekiwania klienta jak również były zgodne i spełniały wymagania przewidziane przepisami prawa. Jako pracodawca dbamy o dobrą i przyjazną atmosferę pracy, jak również o zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników traktując je jako wartość nadrzędną.
  Spółka gwarantuje terminowość, solidność oraz kulturę i życzliwość w kontaktach i obsłudze klientów.

  Zadowolenie i zaufanie klienta co do jakości wyrobów przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem działalności i rozwoju Spółki.

  Jako nadrzędne cele jakości i bezpieczeństwa i higieny pracy Spółka stawia sobie:
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
 • wzmocnienie pozycji Spółki na rynku,
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów dla pozyskania klientów,
 • ciągły monitoring wdrożonych procesów ZSZ,
 • zobowiązanie dotyczące zgodności z przepisami prawa,
 • rozwijanie i wdrażanie wydajnych i bezpiecznych dla środowiska metod pracy i procesów,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

  Powyższe cele realizujemy poprzez:
 • utrzymanie i nieprzerwany rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, PN-N 18001:2004 w celu polepszenia jego skuteczności,
 • spełnianie wymagań klientów, obowiązujących norm i przepisów prawnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresową ocenę zgodności,
 • zwiększenie zasobów Spółki w zakresie wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
 • poprawienie wizerunku Spółki poprzez dbanie o jej otoczenie, ochronę środowiska naturalnego i stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania i zaangażowania pracowników na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez systematyczne szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz skuteczne motywowanie,
 • prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o przedsięwzięciach Spółki na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przykładne działania kadry kierowniczej oraz angażowanie wszystkich pracowników w realizację programów na rzecz poprawy warunków pracy,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez klientów,
 • systematyczną analizę zadowolenia klientów,
 • okresowy przegląd, celów i programów i skuteczności ZSZ.

  Za jakość wyrobów, rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z klientami, bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz współpracowników odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

  Najwyższe kierownictwo przyjmuje odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zobowiązuje się do zapewnienia zasobów, ciągłe jego doskonalenie oraz zapewnia, że treść ustaleń Polityki ZSZ jest znana, rozumiana, przestrzegana w Spółce i dostępna dla stron zainteresowanych.

  Prezes Zarządu
  Tomasz BOCHENEK


  Wydanie I , 09-04-2018 r.