Logo

Polytex 570

Kompozytowy materiał na bazie włókniny szklanej i żywicy wodoutwardzalnej do zastosowania jako powłoka ochronna.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

  • 100 mm x 5 m
  • inne rozmiary dostępne na indywidualne zapytanie

ZASTOSOWANIE:

Ochrona mechaniczna izolacji przeciwkorozyjnej na rurociągach stalowych zlokalizowanych:

  • przejścia „ziemia-powietrze”(rozdzielnie, stacje redukcyjno-pomiarowe, tłocznie itp.
  • przejścia nad przeszkodami
  • naziemne odcinki przyłączy
  • zabezpieczenie izolacji w miejscu podpory