Logo

Powłoki przeciwkorozyjne

Anticor house usage
1

ANTICOR Plast – zabezpieczenie przeciwkorozyjne armatury rurociągów np. połączenie kołnierzowe, zasuwy, itp w klasie A30.

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych.

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników.

4

Laminat aluminiowy Aluminio 347 – ochrona UV oraz mechaniczna powłok przeciwkorozyjnych w zabudowie napowietrznej rurociągów stalowych (np. przejścia ziemia-powietrze)

5

Anticor CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych.

6

ANTICOR Syntetix CF (CasingFiller) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych.

7

ANTICORRay REP – system naprawy uszkodzeń powłok fabrycznych (PE, PP)rurociągów stalowych.

8

ANTICORRay REP – system naprawy uszkodzeń powłok fabrycznych (PE, PP)rurociągów stalowych.

9

ANTICORWrap – systemy taśmowe (PE) ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych.

10

ANTICOR Syntetix CF (CasingFiller) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych.

11

Anticor CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych.

12

Cysterna z materiałem ANTICOR Syntetix CF Tanker with ANTICOR Syntetix CF material.