IZOLACJE POLIETYLENOWE PE

IZOLACJE POLIETYLENOWE PE do ochrony rur prowadzonych pod ziemią przed korozją.  

Wykonujemy zewnętrzne izolacje polietylenowe 3LPE SYNERGY. Dostarczamy izolacje polietylenowe na rury o średnicach od 33,7 mm do 1220 mm i długości od 6 m do 14 m. Posiadamy wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie w izolowaniu zewnętrznych powierzchni rurociągów.

Jesteśmy producentem wysokiej jakości izolacji antykorozyjnych do zabezpieczenia kształtek stalowych i połączeń spawanych na placach budowy.

ZASTOSOWANIE:

 • Izolacje wodociągów
 • Izolacje gazociągów
 • Izolacje rurociągów ścieków i wód po oczyszczalni
 • Izolacje rurociągów paliwowych w rafineriach i na stacjach benzynowych
 • Izolacje pozostałych rurociągów przemysłowych o temperaturze pracy w zakresie od -70˚C do +50˚C
 • Izolacje rur ochronnych

CECHY I ZALETY:

 • Niezawodna ochrona przed korozją rurociągów biegnących pod ziemią
 • Podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Doskonała przyczepność do powierzchni rury
 • Trwałość powłok sięgająca nawet 50 lat
 • Pełne zabezpieczenie strefy przyspoinowej izolowanych rur
 • Możliwość gięcia zaizolowanych rur stalowych bez obaw o ich uszkodzenie

Izolacje polietylenowe do ochrony rur:

Norma wykonania PN-EN 12068:2002
Zakres średnic rur 33,7 mm – 1 220,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m
Grubość izolacji Klasa A50 – 1,1 mm
Klasa B50 – 1,7 mm
Klasa C50 – 2,4-3,0 mm
Badanie szczelności powłoki Metoda defektoskopu wysokonapięciowego
5 kV + 5 kV/mm grubości max 20 kV

POTRZEBUJESZ WYKONAĆ IZOLACJE POLIETYLENOWE NA RURY O INNYCH WYMIARACH?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania izolacji na odcinkach rur krótszych niż 6 m i o średnicy większej niż 1220 mm. Chętnie pomożemy Ci w wyborze optymalnego typu izolacji rur stalowych i w wyborze optymalnego rodzaju izolacji kształtek lub połączeń spawanych. Jako producent możemy przygotować dla Ciebie w pełni dedykowane rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

MALOWANIE PRZEMYSŁOWE

Jesteśmy dostawcą specjalistycznych powłok malarskich, przeznaczonych do malowania przemysłowego rur. Dostarczamy fabryczne izolacje malarskie.

Oferujemy malowanie wewnętrznych powierzchni rur czarnych i izolowanych oraz aplikowanie powłok zewnętrznych, chroniących przed korozją rurociągi naziemne. Posiadamy wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie w malowaniu rurociągów pracujących w różnych środowiskach, także o bardzo dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Malujemy epoksydami, farbami cynkowymi, etylokrzemianami oraz farbami nawierzchniowymi w pełnej palecie kolorów RAL.

Wykonujemy również wewnętrzne i zewnętrzne izolacje malarskie kształtek stalowych i połączeń spawanych na placach budowy. Zapewnia zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne elementów rurociągów naziemnych.

CECHY I ZALETY:

 • Niezawodna ochrona przed korozją
 • Idealne dopasowanie do warunków eksploatacji
 • Izolacja fabryczna – niezwykła wytrzymałość i trwałość
 • Możliwość wykonania szczelnego pokrycia złączy
 • Wysokie walory estetyczne
Norma wykonania PN-EN ISO 12944, PN-EN 10301, API RP 5L2
Zakres średnic rur dla malowania zewnętrznego 33,7 mm – 1 420,0 mm
Zakres średnic rur dla malowania wewnętrznego 60,3 mm – 1 420,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m
Grubość izolacji, inne parametry Według norm, danych projektowych i uzgodnień szczegółowych
Rodzaj izolacji malarskiej Zgodnie z projektem lub zamówieniem
Zakres średnic kształtek Bez ograniczeń

ZASTOSOWANIE:

Powłoki malarskie wewnętrzne służą do malowania wewnętrznych powierzchni rur czarnych i izolowanych. Znajdują zastosowanie w przypadku:

 • Gazociągów
 • Wodociągów wody pitnej
 • Wodociągów wody przemysłowej i ścieków
 • Rurociągów paliwowych, przemysłowych w rafineriach i w innych zakładach chemicznych
 • Rur ochronnych

Powłoki malarskie zewnętrzne służą do malowania zewnętrznych powierzchni rur. Zapewniają ochronę przed korozją instalacjom naziemnym:

 • Wodociągom
 • Gazociągom
 • Rurociągom w zakładach energetycznych
 • Rurociągom p.poż.
 • Kominom
 • Rurociągom paliwowym dla stacji benzynowych i rafinerii
 • Pozostałym rurociągom przemysłowym o temperaturze pracy w zakresie od -70˚C do +600˚C
 • Rurom ochronnym

Kategorie korozyjności zgodnie z ISO 12944 dla konstrukcji w wodzie lub glebie:

Im1 Słodkowodne instalacje rzeczne, elektrownie wodne
Im2 Woda morska lub słonawa (bez ochrony katodowej), obszary portowe, konstrukcje takie, jak śluzy i pomosty, konstrukcje przybrzeżne
Im3 Gleba, podziemne zbiorniki, pale, rurociągi
Im4 Woda morska lub słonawa (z ochroną katodową), obszary portowe, konstrukcje takie, jak śluzy i pomosty, konstrukcje przybrzeżne

 

Kategoria korozyjności środowiska Stosowane na powietrzu Stosowane wewnątrz budynków
C1 – bardzo mała Ogrzewane budynki z dobrą atmosferą, biura, sklepy, szkoły, hotele
C2 – mała Atmosfera o małym stopniu zanieczyszczenia, głównie tereny wiejskie Nieogrzewane budynki, w których może mieć miejsce kondensacja, hale, magazyny, sale sportowe, hale supermarketów
C3 – średnia Atmosfera miejska i przemysłowa, średnio zanieczyszczona tlenkiem siarki, obszary przybrzeżne o małym zasoleniu Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i umiarkowanym zanieczyszczeniu powietrza, zakłady spożywcze, pralnie, browary, hale produkcyjne, mleczarnie
C4 – duża Obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe
C5 – bardzo duża przemysłowa Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, obszary przybrzeżne o wysokim zasoleniu Budynki i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
CX – skrajnie wysoka Obszary przemysłowe o bardzo dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, regiony tropikalne Budynki i obszary z prawie ciągłą kondensacją i agresywną atmosferą

CHCESZ ZLECIĆ MALOWANIE PRZEMYSŁOWE RUR O INNYCH WYMIARACH?

POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU IZOLOWANIA KSZTAŁTEK I SPAWÓW?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania izolacji malarskich na odcinkach rur krótszych niż 6 m i o średnicy większej niż 1 420 mm. Chętnie pomożemy Ci w wyborze optymalnego typu izolacji rur, kształtek lub połączeń spawanych i przygotujemy w pełni dedykowane rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

POWŁOKI POLIURETANOWE – PUR

Wykonujemy fabryczne izolacje z żywicy poliuretanowej na rurach o średnicach 610-1 620 mm (izolacje wewnętrzne na rury) lub 273-1 620 mm (izolacje zewnętrzne na rury), o długości 6-14 m. – izolacje polimocznikiem. Posiadamy wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie w izolowaniu zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni rurociągów.
ANTICOR posiada również wysoko wykwalifikowany i wyspecjalizowany zespół do wykonywania powłok poliuretanowych na rurach, kształtek stalowych i połączeń spawanych na placach budowy lub u klienta. Połączenie obu ofert, zarówno przygotowania fabrycznego, jak i dostępności materiałów na placu budowy, tworzy unikalną ofertę dla klientów, która powinna jeszcze bardziej uprościć obsługę projektu.

CECHY I ZALETY:

 • Większa żywotność zabezpieczonych powierzchni – dłuższa eksploatacja systemu bez konieczności przeprowadzania remontów
 • Skuteczna ochrona przed korozją
 • Łatwy transport i montaż elementów, dzięki gładkiej powłoce wewnętrznej
 • Wysoka odporność na zanieczyszczenia
 • Warstwa izolacyjna idealnie przylega do powierzchni rury
 • Odporność na niszczące działanie czynników chemicznych

Poliuretanowe izolacje wewnętrzne na rury

Norma wykonania PN-EN 10290
Zakres średnic rur 610 mm – 1 620,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m
Grubość izolacji W zależności od przeznaczenia, normy wykonania i zamówienia Klienta (min. 400 µm)

ZASTOSOWANIE:

Izolacje poliuretanowe chronią przed korozją i zniszczeniem mechanicznym (ścieraniem) wewnętrzne powierzchnie rur przewodowych i ochronnych:

 • Gazociągów
 • Wodociągów (w tym wodociągów wody pitnej)
 • Rurociągów przemysłowych szlamu, żużla, odpadów poflotacyjnych, kruszyw, transportujących ścieki i innych
 • Zbiorników wody pitnej, zbożowych i innych

Poliuretanowe izolacje zewnętrzne na rury

Norma wykonania PN-EN 10290
Zakres średnic rur 273 mm – 1 620,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m
Grubość izolacji
Klasa A – 1,0 mm
Klasa B – 1,5 mm
Zgodna z zamówieniem Klienta (min. 400 µm)
Badanie szczelności powłoki Metoda defektoskopu wysokonapięciowego min. 8 kV /mm grubości warstwy max 25 kV

ZASTOSOWANIE:

Izolacje poliuretanowe chronią przed korozją zarówno rury układane w ziemi, jak i naziemne:

 • Gazociągi
 • Wodociągi
 • Pozostałe rurociągi przemysłowe
 • Rury przeciskowe i ochronne

POTRZEBUJESZ WYKONAĆ IZOLACJE POLIURETANOWE NA RURY O INNYCH WYMIARACH?

POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU IZOLOWANIA KSZTAŁTEK I SPAWÓW?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania izolacji na odcinkach rur krótszych niż 6 m i o średnicy większej niż 1 620 mm. Chętnie pomożemy Ci w wyborze optymalnego typu izolacji rur, kształtek lub połączeń spawanych i przygotujemy w pełni dedykowane rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

ŚRUTOWANIE RUR

OFERUJEMY ŚRUTOWANIE RUR – CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI RUR AŻ DO UZYSKANIA ZAŁOŻONEGO STOPNIA CZYSTOŚCI I ŻĄDANEJ CHROPOWATOŚCI.

Śrutowanie jest jedną z metod obróbki elementów stalowych, stosowaną w celu modernizacji, konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji. Proces ten pozytywnie wpływa na estetykę obrabianych detali, wzmacnia strukturę materiału, uszlachetnia powierzchnię i przygotowuje ją do nakładania specjalistycznych powłok.

Dysponujemy własną, nowocześnie wyposażoną śrutownią, obsługiwaną przez doświadczonych i wyszkolonych operatorów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie nadać obrabianym elementom najwyższą klasę antykorozyjną CX.

W ramach usługi śrutowania rur oferujemy obróbkę strumieniowo-ścierną zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni rur za pomocą odpowiedniej śrutownicy oraz pneumatyczną obróbkę strumieniowo-ścierną wewnętrznej powierzchni rur przy użyciu zestawu do śrutowania pneumatycznego.

Obróbka strumieniowo-ścierna zewnętrznej powierzchni rur
Śrutowanie rur przy pomocy śrutownicy stanowiącej element linii technologicznej izolacji

Zakres średnic rur 33,7 mm – 1 220,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m

Mechaniczna obróbka strumieniowo-ścierna wewnętrznej powierzchni rur
Śrutowanie rur przy pomocy śrutownicy wewnętrznej, stanowiącej element linii technologicznej

Zakres średnic rur 60,3 mm – 1 220,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m

Pneumatyczna obróbka strumieniowo-ścierna wewnętrznej powierzchni rur
Śrutowanie rur przy pomocy zestawu do śrutowania pneumatycznego

Zakres średnic rur 108 mm – 355,6 m
Długość rur do 16,0 m

CECHY I ZALETY:

 • Uzyskanie powierzchni o założonym stopniu czystości
 • Precyzyjne usunięcie rdzy, starych powłok malarskich, zanieczyszczeń, śladów po wcześniejszych obróbkach itd.
 • Ujednolicenie powierzchni i nadanie jej pożądanej chropowatości
 • Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki (nakładania farb, zabezpieczeń, izolacji itd.)

POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH USŁUG Z ZAKRESU ŚRUTOWANIA RUR I KSZTAŁTEK?

Po wcześniejszych ustaleniach, istnieje możliwość przeprowadzenia śrutowania na kształtkach i odcinkach rur krótszych niż 6 m oraz o większych średnicach niż podano powyżej.

Zapraszamy do kontaktu:

WYPEŁNIANIE RUR OSŁONOWYCH

WYPEŁNIANIE RUR OSŁONOWYCH – ANTICOR Syntetix CASING FILLER

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży zabezpieczeń antykorozyjnych. Oferujemy produkty i technologie zabezpieczania rur przewodowych w systemie rury osłonowej Casing Filler. Technologia ta polega na szczelnym wypełnieniu przestrzeni materiałem ANTICOR Syntetix® Casing Filler. To najskuteczniejsze rozwiązanie zapobiegające korozji rurociągów stalowych w osłonach stalowych.  Po wtłoczeniu materiału ANTICOR Syntetix® Casing Filler do przestrzeni międzyrurowej zostaje całkowicie wyeliminowany dostęp wody i tlenu, które są bezpośrednią przyczyną procesów korozyjnych na eksploatowanym rurociągu, a także powodują wewnętrzną korozję rury osłonowej. 
ANTICOR Syntetix® CF – jest materiałem o właściwościach przeciwkorozyjnych. Zabezpiecza przed korozją chemiczną i elektrochemiczną. Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC) oraz antyutleniacze. Zastosowanie specjalnej formuły produktów syntetycznych pozwoliło na uzyskanie wysokiej przyczepności do powierzchni stalowych i z tworzyw sztucznych. Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową ANTICOR Syntetix Casing Filler jest przeznaczona do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego przekroczeń gazociągów przez przeszkody terenowe w podziemnych rurach osłonowych, zarówno w przypadku nowobudowanych, jak i istniejących. W przypadku istniejących przekroczeń, gdzie stwierdzono galwaniczne połączenie rury przewodowej z osłonową, masa wypełniająca wprowadzana do przestrzeni międzyrurowej jest środkiem hamującym postęp korozji rury przewodowej. Masa wypełniająca jest wprowadzana do przestrzeni międzyrurowej celem całkowitego jej wypełnienia. Dzięki temu do przestrzeni międzyrurowej nie może przedostać się elektrolit glebowy.

Końce rury osłonowej powinny być zabezpieczone w sposób szczelny i trwały – w technologii Casing Closure, tak aby masa wypełniająca podczas aplikacji oraz użytkowania po aplikacji, nie wydostała się do środowiska.

ZASTOSOWANIE:

 • zabezpieczanie rury przewodowej w rurze osłonowej na nowo budowanych odcinkach rurociągów
 • naprawa izolacji rury przewodowej w rurze osłonowej na używanych rurociągach

CECHY I ZALETY:

 • Najskuteczniejsza i najtańsza metoda naprawy zwarcia elektrolitycznego w rurze ochronnej
 • Szczelnie wypełnia przestrzeń między rurami eliminując zalegającą wodę, tlen i wilgoć
 • Doskonale chroni przed działaniem prądów błądzących
 • Zawiera dodatki polepszające właściwości użytkowe, np.: inhibitory korozji, antyutleniacze itp.
 • Nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska
 • Chroni przed korozją wewnątrz rury ochronnej
 • Izoluje przed wnikaniem czynników powodujących korozję
 • Redukuje koszty związane z ochroną katodową rurociągów
 • Posiada stabilne własności podczas wieloletniej eksploatacji
 • Nie twardnieje, nie kruszy się, pozostaje elastyczny na zawsze i zachowuje optymalne własności uszczelniające

Masa ANTICOR Syntetix CF posiada szczególne właściwości antykorozyjne i uszczelniające. Zachowuje swoje parametry w całym okresie użytkowania. Posiada Rekomendację Techniczną oraz Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Nafty i Gazu klasyfikujące produkt jako bezpieczny. Masa wypełniająca ANTICOR Syntetix Casing Filler nie jest w żadnym swoim stanie skupienia: wybuchowa, łatwopalna, toksyczna, rakotwórcza, mutagenna, szkodliwa, żrąca, drażniąca, uczulająca, niebezpieczna dla środowiska, niebezpieczna dla organizmów żywych, substancją o właściwościach utleniających. 

Zapraszamy do kontaktu:

Produkty ANTICOR tworzymy z myślą o Tobie.
Dziękujemy, że wybierasz nasze rozwiązania.