MALOWANIE PRZEMYSŁOWE

Jesteśmy dostawcą specjalistycznych powłok malarskich, przeznaczonych do malowania przemysłowego rur. Dostarczamy fabryczne izolacje malarskie.

Oferujemy malowanie wewnętrznych powierzchni rur czarnych i izolowanych oraz aplikowanie powłok zewnętrznych, chroniących przed korozją rurociągi naziemne. Posiadamy wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie w malowaniu rurociągów pracujących w różnych środowiskach, także o bardzo dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Malujemy epoksydami, farbami cynkowymi, etylokrzemianami oraz farbami nawierzchniowymi w pełnej palecie kolorów RAL.

Wykonujemy również wewnętrzne i zewnętrzne izolacje malarskie kształtek stalowych i połączeń spawanych na placach budowy. Zapewnia zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne elementów rurociągów naziemnych.

CECHY I ZALETY:

 • Niezawodna ochrona przed korozją
 • Idealne dopasowanie do warunków eksploatacji
 • Izolacja fabryczna – niezwykła wytrzymałość i trwałość
 • Możliwość wykonania szczelnego pokrycia złączy
 • Wysokie walory estetyczne
Norma wykonania PN-EN ISO 12944, PN-EN 10301, API RP 5L2
Zakres średnic rur dla malowania zewnętrznego 33,7 mm – 1 420,0 mm
Zakres średnic rur dla malowania wewnętrznego 60,3 mm – 1 420,0 mm
Długość rur 6,0 m – 14,0 m
Grubość izolacji, inne parametry Według norm, danych projektowych i uzgodnień szczegółowych
Rodzaj izolacji malarskiej Zgodnie z projektem lub zamówieniem
Zakres średnic kształtek Bez ograniczeń

ZASTOSOWANIE:

Powłoki malarskie wewnętrzne służą do malowania wewnętrznych powierzchni rur czarnych i izolowanych. Znajdują zastosowanie w przypadku:

 • Gazociągów
 • Wodociągów wody pitnej
 • Wodociągów wody przemysłowej i ścieków
 • Rurociągów paliwowych, przemysłowych w rafineriach i w innych zakładach chemicznych
 • Rur ochronnych

Powłoki malarskie zewnętrzne służą do malowania zewnętrznych powierzchni rur. Zapewniają ochronę przed korozją instalacjom naziemnym:

 • Wodociągom
 • Gazociągom
 • Rurociągom w zakładach energetycznych
 • Rurociągom p.poż.
 • Kominom
 • Rurociągom paliwowym dla stacji benzynowych i rafinerii
 • Pozostałym rurociągom przemysłowym o temperaturze pracy w zakresie od -70˚C do +600˚C
 • Rurom ochronnym

Kategorie korozyjności zgodnie z ISO 12944 dla konstrukcji w wodzie lub glebie:

Im1 Słodkowodne instalacje rzeczne, elektrownie wodne
Im2 Woda morska lub słonawa (bez ochrony katodowej), obszary portowe, konstrukcje takie, jak śluzy i pomosty, konstrukcje przybrzeżne
Im3 Gleba, podziemne zbiorniki, pale, rurociągi
Im4 Woda morska lub słonawa (z ochroną katodową), obszary portowe, konstrukcje takie, jak śluzy i pomosty, konstrukcje przybrzeżne

 

Kategoria korozyjności środowiska Stosowane na powietrzu Stosowane wewnątrz budynków
C1 – bardzo mała Ogrzewane budynki z dobrą atmosferą, biura, sklepy, szkoły, hotele
C2 – mała Atmosfera o małym stopniu zanieczyszczenia, głównie tereny wiejskie Nieogrzewane budynki, w których może mieć miejsce kondensacja, hale, magazyny, sale sportowe, hale supermarketów
C3 – średnia Atmosfera miejska i przemysłowa, średnio zanieczyszczona tlenkiem siarki, obszary przybrzeżne o małym zasoleniu Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i umiarkowanym zanieczyszczeniu powietrza, zakłady spożywcze, pralnie, browary, hale produkcyjne, mleczarnie
C4 – duża Obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe
C5 – bardzo duża przemysłowa Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, obszary przybrzeżne o wysokim zasoleniu Budynki i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
CX – skrajnie wysoka Obszary przemysłowe o bardzo dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, regiony tropikalne Budynki i obszary z prawie ciągłą kondensacją i agresywną atmosferą

CHCESZ ZLECIĆ MALOWANIE PRZEMYSŁOWE RUR O INNYCH WYMIARACH?

POTRZEBUJESZ NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU IZOLOWANIA KSZTAŁTEK I SPAWÓW?

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania izolacji malarskich na odcinkach rur krótszych niż 6 m i o średnicy większej niż 1 420 mm. Chętnie pomożemy Ci w wyborze optymalnego typu izolacji rur, kształtek lub połączeń spawanych i przygotujemy w pełni dedykowane rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu: