WYPEŁNIANIE RUR OSŁONOWYCH

WYPEŁNIANIE RUR OSŁONOWYCH – ANTICOR Syntetix CASING FILLER

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży zabezpieczeń antykorozyjnych. Oferujemy produkty i technologie zabezpieczania rur przewodowych w systemie rury osłonowej Casing Filler. Technologia ta polega na szczelnym wypełnieniu przestrzeni materiałem ANTICOR Syntetix® Casing Filler. To najskuteczniejsze rozwiązanie zapobiegające korozji rurociągów stalowych w osłonach stalowych.  Po wtłoczeniu materiału ANTICOR Syntetix® Casing Filler do przestrzeni międzyrurowej zostaje całkowicie wyeliminowany dostęp wody i tlenu, które są bezpośrednią przyczyną procesów korozyjnych na eksploatowanym rurociągu, a także powodują wewnętrzną korozję rury osłonowej. 
ANTICOR Syntetix® CF – jest materiałem o właściwościach przeciwkorozyjnych. Zabezpiecza przed korozją chemiczną i elektrochemiczną. Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC) oraz antyutleniacze. Zastosowanie specjalnej formuły produktów syntetycznych pozwoliło na uzyskanie wysokiej przyczepności do powierzchni stalowych i z tworzyw sztucznych. Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową ANTICOR Syntetix Casing Filler jest przeznaczona do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego przekroczeń gazociągów przez przeszkody terenowe w podziemnych rurach osłonowych, zarówno w przypadku nowobudowanych, jak i istniejących. W przypadku istniejących przekroczeń, gdzie stwierdzono galwaniczne połączenie rury przewodowej z osłonową, masa wypełniająca wprowadzana do przestrzeni międzyrurowej jest środkiem hamującym postęp korozji rury przewodowej. Masa wypełniająca jest wprowadzana do przestrzeni międzyrurowej celem całkowitego jej wypełnienia. Dzięki temu do przestrzeni międzyrurowej nie może przedostać się elektrolit glebowy.

Końce rury osłonowej powinny być zabezpieczone w sposób szczelny i trwały – w technologii Casing Closure, tak aby masa wypełniająca podczas aplikacji oraz użytkowania po aplikacji, nie wydostała się do środowiska.

ZASTOSOWANIE:

 • zabezpieczanie rury przewodowej w rurze osłonowej na nowo budowanych odcinkach rurociągów
 • naprawa izolacji rury przewodowej w rurze osłonowej na używanych rurociągach

CECHY I ZALETY:

 • Najskuteczniejsza i najtańsza metoda naprawy zwarcia elektrolitycznego w rurze ochronnej
 • Szczelnie wypełnia przestrzeń między rurami eliminując zalegającą wodę, tlen i wilgoć
 • Doskonale chroni przed działaniem prądów błądzących
 • Zawiera dodatki polepszające właściwości użytkowe, np.: inhibitory korozji, antyutleniacze itp.
 • Nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska
 • Chroni przed korozją wewnątrz rury ochronnej
 • Izoluje przed wnikaniem czynników powodujących korozję
 • Redukuje koszty związane z ochroną katodową rurociągów
 • Posiada stabilne własności podczas wieloletniej eksploatacji
 • Nie twardnieje, nie kruszy się, pozostaje elastyczny na zawsze i zachowuje optymalne własności uszczelniające

Masa ANTICOR Syntetix CF posiada szczególne właściwości antykorozyjne i uszczelniające. Zachowuje swoje parametry w całym okresie użytkowania. Posiada Rekomendację Techniczną oraz Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Nafty i Gazu klasyfikujące produkt jako bezpieczny. Masa wypełniająca ANTICOR Syntetix Casing Filler nie jest w żadnym swoim stanie skupienia: wybuchowa, łatwopalna, toksyczna, rakotwórcza, mutagenna, szkodliwa, żrąca, drażniąca, uczulająca, niebezpieczna dla środowiska, niebezpieczna dla organizmów żywych, substancją o właściwościach utleniających. 

Zapraszamy do kontaktu:

Produkty ANTICOR tworzymy z myślą o Tobie.
Dziękujemy, że wybierasz nasze rozwiązania.