Taśma oznaczeniowa 253

Do pobrania:

Karta techniczna

Taśma oznaczeniowa 253 – taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm).

ZASTOSOWANIE

  • W gazownictwie do oznakowania przebiegu tras gazociągów, dostępna w kolorze żółtym.
  • W energetyce do oznakowania przebiegu tras linii kablowych ułożonych w ziemi, dostępna w kolorze niebieskim – kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz w kolorze czerwonym – kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Kolorystyka oraz grubość taśm stosowanych do oznaczenia sieci energetycznych zgodna jest z normami zależnymi od napięcia znamionowego sieci.
  • W wodociągach i kanalizacji do oznakowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej celem wczesnego ostrzeżenia o istnieniu w/w sieci, dostępna w kolorze niebieskim i brązowym.
  • W telekomunikacji do oznakowania i lokalizacji kabli telekomunikacyjnych, dostępna w kolorze pomarańczowym,
  • W energetyce cieplnej do oznakowania sieci cieplnej, dostępna w kolorze żółtym i fioletowym.