Powłoki przeciwkorozyjne

Anticor house usage
1

ANTICOR Plast – zabezpieczenie przeciwkorozyjne armatury rurociągów np. połączenie kołnierzowe, zasuwy, itp w klasie A30. A30 ANTICOR Plast – system dwutaśmowy

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

4

Laminat aluminiowy Aluminio 347 – ochrona UV oraz mechaniczna powłok przeciwkorozyjnych w zabudowie napowietrznej rurociągów stalowych (np. przejścia ziemia-powietrze) ALUMINIO 374

5

ANTICOR CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych. ANTICOR CC (CASING CLOSURE)

6

ANTICOR Syntetix® CF (Casing Filler) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych. CASING FILLER

7

ANTICORRay REP – system naprawy uszkodzeń powłok fabrycznych (PE, PP) rurociągów stalowych. ANTICORRAY REP – SYSTEM NAPRAWY IZOLACJI

8

ANTICORRay REP – system naprawy uszkodzeń powłok fabrycznych (PE, PP) rurociągów stalowych. ANTICORRAY REP – SYSTEM NAPRAWY IZOLACJI

9

ANTICORWrap – systemy taśmowe (PE) ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych. ANTICORWRAP C50 – SYSTEM DWUTAŚMOWY

6

ANTICOR Syntetix® CF (Casing Filler) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych. CASING FILLER

5

ANTICOR CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych. ANTICOR CC (CASING CLOSURE)

10

Cysterna z materiałem ANTICOR Syntetix® CF. CASING FILLER

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

4

Laminat aluminiowy Aluminio 347 – ochrona UV oraz mechaniczna powłok przeciwkorozyjnych w zabudowie napowietrznej rurociągów stalowych (np. przejścia ziemia-powietrze) ALUMINIO 374

1

ANTICOR Plast – zabezpieczenie przeciwkorozyjne armatury rurociągów np. połączenie kołnierzowe, zasuwy, itp w klasie A30.

5

ANTICOR CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych. ANTICOR CC (CASING CLOSURE)

6

ANTICOR Syntetix® CF (Casing Filler) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych. CASING FILLER

5

ANTICOR CC (Casing Closure) – technologia uszczelniania końców rur ochronnych. ANTICOR CC (CASING CLOSURE)

6

ANTICOR Syntetix® CF (Casing Filler) – technologia zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych zabudowanych w rurach ochronnych. CASING FILLER

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)

4

Laminat aluminiowy Aluminio 347 – ochrona UV oraz mechaniczna powłok przeciwkorozyjnych w zabudowie napowietrznej rurociągów stalowych (np. przejścia ziemia-powietrze) ALUMINIO 374

9

ANTICORWrap – systemy taśmowe (PE) ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych.

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

2

ANTICORRay WSS60 - zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych na nowobudowanych odcinkach rurociągów stalowych. ANTICORRay WSS60 - system izolacji w klasie C HT60

3

Protegol (powłoka natryskowa) - zabezpieczenie przeciwkorozyjne rurociągów stalowych, armatury gazociągów, kształtek oraz zbiorników. PROTEGOL® UR- COATING 32-55 (NATRYSK)