ELECTRIX – taśmy elektrotechniczne do niskich napięć

ELECTRIX 202SuperFlex