EUROCORR 2018

09-13.09.2018 Kraków

W dniach 9-13 września 2018 r. w Krakowie, odbyła się największa, europejska konferencja korozyjna EUROCORR. Wydarzenie to jest corocznie organizowane przez Europejską Federację Korozyjną w kraju członkowskim, wspólnie z krajowym stowarzyszeniem, członkiem EFC. W Polsce, EUROCORR był organizowany wraz z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym. Podczas Kongresu zostały wygłoszone 2 referaty przez przedstawicieli naszej firmy: – 1 Korozja w przemyśle ropy i gazu: Technologia Cassing Filler – wygłoszony przez Pana Marcina Słabego – 2 Korozja morska: Ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych – wygłoszony przez Pana Tomasza Bochenka Program konferencji, poza referatami zgłoszonymi przez uczestników, obejmował referaty plenarne i wprowadzające, spotkania wszystkich 23 grup roboczych (w 12 równoległych sesjach) specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach korozji i warsztaty specjalnie zaplanowane na daną edycję konferencji.